Waarom blijft verduurzaming van multimodale vers-corridors uit?

Waarom blijft verduurzaming van multimodale vers-corridors uit?

14 apr 2022 | Nieuws

Vanuit de Transitietafel Verslogistiek – onderdeel van Greenports Nederland – bleek er behoefte aan een onderzoek naar multimodale verbindingen voor versstromen dat zich moet richten op de vraag waarom de vele initiatieven en innovaties nog nooit hebben geleid tot een ‘duurzame’ modal-shift. In het rapport ‘ VERSnellen modal shift in verslogistiek. Samen onderweg over betrouwbare en duurzame vers corridor’, presenteren wij de resultaten van een onderzoek naar modal-shift in verslogistiek. Vandaag, donderdag 14 april, organiseert Greenports Nederland vanuit de Transitietafel ‘Verslogistiek’, haar jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met het ondernemersnetwerk ‘Green meets Ports’. Tijdens de bijeenkomst delen wij graag de resultaten van dit SmartPort onderzoek ‘VerSnellen in de verslogistiek’.

Inzicht
Dit project staat in verbinding met het plan van aanpak ‘Versknooppunt Rotterdam e.o. in de goederencorridors Oost en Zuidoost’. Daarnaast draagt het bij aan het programma Mobiliteit & Verstede[1]lijking (MoVe), waarin overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in de Zuidelijke Randstad samenwerken aan een sterkere economie, goede bereikbaarheid en aantrekkelijke leefomgeving. Een onderzoek dat naadloos past binnen de SmartPort Roadmap Smart Logistics vanwege de focus op het ontwikkelen van duurzame en slimme verscorridors en de grote interesse vanuit logistiek dienstverleners, verladers en andere Corridorpartijen om tot meer inzicht te komen in de problematiek.

Samenwerking
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen SmartPort, Erasmus UPT, Greenports Nederland, Green meets ports, LDE Centre for Sustainability, Total Produce, Danser Group en het Havenbedrijf Rotterdam.

Contact
Heb je vragen over het onderzoek VERSnellen modal shift in verslogistiek? Neem dan contact op met Maurice Jansen, senior onderzoeker en business developer bij Erasmus UPT.