Voorkom voedselverspilling door inzet van sensoren tijdens transport

Voorkom voedselverspilling door inzet van sensoren tijdens transport

23 jun 2021 | Nieuws

In Afrika worden veel groenten en fruit geproduceerd voor Europese consumptie. Nederland fungeert als draaischijf voor Europese distributie, de aanvoer vanuit Marokko en Senegal verloopt vooral via zee en weg. Ongeveer 14% gaat verloren gedurende transport, opslag en distributie. Het verlies tijdens transport bedraagt een kleine 4%. Momenteel wordt er tijdens het transport niet gekeken naar en gestuurd op het kwaliteitsverloop van deze producten.  

Onderzoek
Is voedselverspilling tijdens transport te voorkomen? Kunnen we het kwaliteitsverloop monitoren en indien nodig ingrijpen in de transportketen? En is dit mogelijk tegen aanvaardbare kosten? Om deze vragen te beantwoorden is het IoT4AGRI-project gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en Wageningen Food & Biobased Research in samenwerking met Van Oers United, Environmental Monitoring Systems, Purfresh, SmartPort, Het Internet Huis, Euro Pool Systems en Thermo King.

Kansen en uitdagingen
Uit het onderzoek is gebleken dat we in drie opeenvolgende stappen kunnen ingrijpen om verspilling en kwaliteitsverlies te voorkomen: het inzetten van sensoren om data over het rijpingsproces te verzamelen, real-time modellering van kwaliteitsverlies en het ingrijpen in het logistieke proces op basis van deze kwaliteitsvoorspellingen. Deze processtappen brengen uitdagingen met zich mee, zoals hoe we de juiste sensordata in real-time beschikbaar gaan krijgen voor modellering en op welke manier we kunnen ingrijpen in de transportketen. In het IoT4AGRI project zijn deze processtappen geïntegreerd. Meer informatie en linkjes naar de reeds opgeleverde rapporten vind je in de two-pager “Avoid food waste by sensing during transport”.

DOWNLOAD TWO-PAGER

Beproeven in de praktijk
De business case analyses zijn zeer bemoedigend, het concept lijkt economisch erg aantrekkelijk. Maar hoe pakt dit uit in de praktijk? In de tweede helft van 2021 wordt het concept zowel technisch als praktisch beproefd door een aantal transportzendingen van Van Oers United  te voorzien van sensoren, waarmee het kwaliteitsverloop real-time wordt gemonitord en voorstellen worden gedaan voor aanpassingen in het logistieke proces. De resultaten van de demonstraties worden eind 2021 verwacht.

Vragen
Meer weten over het onderzoek? Neem contact met ons op!

Anique Kuijpers, projectontwikkelaar Smart Logistics, SmartPort
anique.kuijpers@smartport.nl | +31 (0) 10 40 20 338

Gerwin Zomer, Senior Business Consultant Logistics, TNO
gerwin.zomer@tno.nl | +31 (0) 6 2252 2983

Joost Snels, senior onderzoeker supply chain development, Wageningen University & Research
joost.snels@wur.nl | + 31 (0) 317 48 11 55