Vivienne de Leeuw | Bestuurslid

‘Samen met SmartPort verbinden we op innovatieve wijze de beste kennis en bedrijven zodat we de slimste haven blijven’
Vivienne de Leeuw
CFO Havenbedrijf Rotterdam | Bestuurslid SmartPort