De toekomst vaart al in de haven – column

De toekomst vaart al in de haven – column

1 apr 2020 | Nieuws

De toekomst vaart al in de haven
slimme schepen geen toekomstmuziek

In Rotterdam wordt in toenemende mate getest met slimme schepen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Binnenvaartschepen die met extra sensoren worden uitgerust, patrouillevaartuigen die testen met een autopilot functie en slepers die op afstand bestuurd worden. Volledig autonoom varende schepen is nog echt toekomstmuziek, maar de technologie om geautomatiseerd wordt dus al op kleine schaal toegepast in de haven.

Communicatie tussen schepen
Een belangrijke stap die nog genomen moet worden, is het integreren van omgevingsfactoren in de systemen van het schip. Dit is van belang om het schip te laten anticiperen op de omgeving, zoals ander verkeer en stroming, met als einddoel dat schepen veilig en vlot door de haven kunnen varen. Hiervoor zijn diverse metingen en externe databronnen nodig die de schepen van real-time informatie voorzien. Deze data moet zo verwerkt worden zodat het schip, indien nodig, zijn geplande koers kan aanpassen. Dit is al een flinke uitdaging. Nog lastiger is het dat de schepen zijn uitgerust met meerdere geïntegreerde en custom made systemen om het schip te kunnen laten varen. Eenduidig communiceren met verschillende specificaties en verschillende combinaties van besturingssystemen wordt zo bemoeilijkt.

Rotterdam als testlab
Kortom, er is nog een hele weg te gaan voordat er vele slimme schepen varen, maar de eerste slimme schepen varen wel in de haven. De haven leent zich namelijk bijzonder goed voor het testen van nieuwe technologieën. In de haven is het relatief druk met scheepvaart. En als de techniek kan werken in een drukke haven als Rotterdam dan kan het overal werken. Uiteraard wordt het testen in een gecontroleerde omgeving gedaan, zodat er altijd iemand kan ingrijpen.

Wet-en regelgeving
SmartPort brengt bedrijven samen om kennisvragen op het gebied van Smart Shipping te bundelen en daarmee wetenschappers aan het werk te zetten. Onderzoek doen in real-life setting maakt het voor de wetenschappers extra interessant. In nauwe samenwerking met de overheid worden hier tijdelijke wetten en regels voor afgesproken. Met behulp van de inzichten die opgedaan worden tijdens het testen kan de overheid de wetgeving aanpassen op de toekomst waarin op grote schaal (semi) autonome schepen varen. Gelukkig zijn deze mogelijkheden gecreëerd in Nederland. Zo kan relatief snel nieuwe kennis ontwikkeld worden om direct in te zetten in de praktijk.

Voorbeeldfunctie Rotterdam
Scheepvaart is in beginsel een internationale aangelegenheid. Als wij in Rotterdam, in staat zijn om voorop te lopen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor Smart Shipping, dan kunnen we een standaard te zetten en heeft Rotterdam er een voorbeeldfunctie bij. Dat trekt uiteraard ook weer veel nieuwe bedrijvigheid naar de regio. Zonder de juiste kennis is het realiseren van Smart Shipping niet mogelijk. SmartPort zet zich samen met het havenbedrijfsleven, daar natuurlijk graag voor in.

column van SmartPort – publicatie uit Europoort Kringen april 2020