Victor van der Chijs

Voorzitter van Deltalinqs & Bestuurslid SmartPort

“De Rotterdamse haven ondergaat een grote transitie. Dit vraagt om kennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maar ook om vernieuwing. SmartPort ontwikkelt beslisinformatie om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten”