Stefan Meeusen | Bestuurslid

‘Vernieuwende wetenschappelijke inzichten bieden het havenbedrijfsleven kansen om slim in te spelen op de dynamiek in hun omgeving, Smartport faciliteert dit’.
Stefan Meeusen
Managing Director Inspections & Logistics bij Peterson and Control Union | Bestuurslid SmartPort