SmartPort samenwerking verlengd tot en met 2026

SmartPort samenwerking verlengd tot en met 2026

11 nov 2021 | Nieuws

Persbericht

Kennishub levert waardevolle bijdrage aan een emissieloze, efficiënte en competitieve Rotterdamse haven in 2050

De samenwerkende partners van SmartPort zetten hun samenwerking voort en verlengen hun verbintenis tot en met 2026.  Partijen binnen de kennishub SmartPort werken sinds 2015 aan de innovatie vraagstukken van de Rotterdamse haven. De energietransitie, digitalisering en automatisering binnen de Roadmaps energie & industrie, logistiek en  maritieme infrastructuur vragen om kennis om uiteindelijk tot de juiste investeringsbeslissingen te komen. SmartPort draagt bij aan het ontwikkelen van deze kennis met als doel een emissieloze, efficiënte en competitieve haven in 2050.

De kennishub
Vraaggedreven onderzoek heeft in de afgelopen 6 jaar mede door SmartPort impact opgeleverd. Door het uitvoeren van ruim 100 onderzoeken sinds 2015 zijn de trends die op de haven afkomen helder in beeld gebracht. In de vorm van het agenderen, coalities vormen en het leveren van de juiste beslisinformatie heeft de kennishub indirect en direct bijgedragen aan het versnellen van de innovatie van de haven. Zicht op de komst van digitale boekingsplatformen, de explosieve groei van de haven van Duisburg, het breed gedragen project Gridmaster, het belang van sociale innovatie, kennis over cyberveiligheid, zijn slechts een greep uit de onderzoeken die SmartPort heeft geïnitieerd. De recent gedeelde resultaten van het ruimtevraagstuk tonen aan dat de haven uit zijn jasje groeit. Zonder coherente samenwerking is extra fysieke ruimte noodzakelijk voor het realiseren van de energietransitie blijkt uit het recent gepubliceerde rapport. Hier legt o.a. elektrificatie en de ontwikkeling van e-fuels vooral een druk op de bestaande ruimte.

“De Rotterdamse haven ondergaat een grote transitie. Dit vraagt om kennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maar ook om vernieuwing. SmartPort ontwikkelt beslisinformatie om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten”, Victor van der Chijs, voorzitter Deltalinqs

Sinds 2015
SmartPort is in het leven geroepen door de samenwerkende partners in 2015; het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit, TU Delft en sinds 2018 TNO, Marin en Deltares en ondersteund door Provincie Zuid Holland en TKI Dinalog. Door het samenbrengen van het havenbedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, waarbij onderzoek enkel wordt uitgevoerd als er meerdere behoefstenstellers uit het bedrijfsleven zijn, kan er waardevolle kennis worden gegenereerd.

 “De verlenging van SmartPort betekent erkenning van het effect dat we samen met onze partners hebben bereikt in de afgelopen 6 jaar.. Samenwerking staat hier centraal en is onmisbaar voor het slagen van de energietransitie”, Elisabeth van Opstall, Directeur SmartPort

Einde bericht.

Noot voor de redactie
SmartPort
SmartPort vormt de kennishub, stimuleert allianties, financiert wetenschappelijk innovatief onderzoek en zorgt voor openbare kennisdisseminatie. Doel is het versnellen van innovaties in de transitie van de Rotterdamse haven. SmartPort is een not for profit samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin – SmartPort is financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en TKI Dinalog. www.smartport.nl

Meer informatie;
Joan van Winsen – SmartPort – tel. 010-4020338 – joan.van.winsen@smart-port.nl