SmartPort ontvangt half miljoen subsidie voor versterking van innovatienetwerk

SmartPort ontvangt half miljoen subsidie voor versterking van innovatienetwerk

7 mrt 2019 | Nieuws

PERSBERICHT
Rotterdam, 7 maart 2019

SmartPort mag komende jaren rekenen op de steun van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft een subsidie toegekend van een half miljoen voor het versterken van het netwerk tussen het havenbedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden die gericht zijn op het versnellen van de innovaties in de haven van Rotterdam.

 Gedeputeerde Adri Bom–Lemstra; “Netwerken als SmartPort helpen bij de aanpak van grote maatschappelijke vragen die op ons afkomen. Energietransitie, circulaire economie. In de haven liggen kansen om het verschil te maken. Samenwerken en kennisdelen zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Dat willen we stimuleren met deze subsidie.”

De netwerksubsidie, verspreidt over 4 jaar, geeft een belangrijke impuls aan de doelstelling van SmartPort, het versnellen van de transitie naar de Smartest Port in 2050. Vanuit de Roadmaps Smart Logistics, Smart Energy & Industry en Futureproof Port Infrastructure wordt vraag gestuurd wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd, mede gefinancierd en coalities gevormd. Dit met het doel impact te realiseren door vrij deelbare kennis en noodzakelijke beslisinformatie op te leveren voor de bedrijven in de haven van Rotterdam.

SmartPort bouwt verder aan een brug tussen kennisinstellingen en het havenbedrijfsleven. De provincie Zuid-holland is hierin als regionale publieke speler onmisbaar’, aldus Elisabeth van Opstall, managing director SmartPort

– foto Marc Nolte – 

Informatie;
Joan van Winsen – SmartPort – tel. 010-4020338 – joan.van.winsen@smartport.nl