Sillicon valley in de Rotterdamse haven? – column

Sillicon valley in de Rotterdamse haven? – column

5 okt 2021 | Nieuws

Onderzoek naar de evolutie van hightech complexiteit

Is de Rotterdamse haven wel uitgerust voor een verhoogde complexiteit van bestaande en nieuwe technologieën en sectoren? In het ‘patenten onderzoek’ wordt vanuit een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit onderzocht welke innovaties complementair zijn aan de huidige kennis en activiteiten in de haven én waar mogelijk nieuwe kansen liggen.

Naast de huidige situatie worden de toekomstige nieuwe technologieën en sectoren in het algemeen, en in de door het havengebied zelfbenoemde prioriteiten in het bijzonder, met behulp van patentdata en sectordata in kaart gebracht. Met deze zgn. ‘diversificatie potentie’ wordt gekeken of wij de juiste prioriteiten de komende jaren stellen op technologieën welke o.a. terugkomen in SmartPort Roadmaps zoals Elektrificatie, Smart Grid, Autonoom varen en smart containers.

Onder leiding van prof R. Boschma, Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, Deltalinqs, TNO, SmartPort, en Havenbedrijf Rotterdam worden de juiste vragen beantwoord. Waar liggen de kansen? Zijn onze prioriteiten ook kansrijk? Doen we dit alleen of zoeken wij samenwerking met andere regio’s in Nederland en Europa? Met wie en waarom? Naast de juiste technologieën en sectoren biedt het onderzoek op basis van relevante competentie (secundaire data) inzicht in de complementaire mogelijkheden van andere regio’s in Nederland en Europa.

Het is noodzakelijke kennis voor een haven waarin niet duidelijk is in welke mate de complexiteit van high tech technologieën mogelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of er voldoende mankracht met de juiste ‘skills of the future’ voorhanden zal zijn. De complexiteit verwijst naar het unieke en complexe karakter van regionale competenties/vaardigheden en de inspanning die het kost om dergelijke competenties te behalen. Het is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat het noodzakelijk is voor lange termijn ontwikkeling van een regio om te evolueren naar een meer complexe economie met een uniek en eigen karakter. Dit levert meer economische groei (Hidalgo and Hausmann 2009) vanwege hun geavanceerde en unieke variabiliteit. Toch is deze ‘diversificatie’ in complexe activiteiten ook lastig en alleen mogelijk indien de regio voortbouwt op kennis en vaardigheden in bestaande activiteiten.

Het onderzoek is gestart in april van dit jaar en zal aan het eind van 2021 een aantal  beleidsaanbevelingen en handelingsperspectieven opleveren. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

column van SmartPort – publicatie uit Europoort Kringen augustus 2021, download hier.