Samenwerkingsverband Gridmaster ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur Rotterdamse haven

Samenwerkingsverband Gridmaster ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur Rotterdamse haven

11 jan 2021 | Nieuws

Rotterdam, 11 januari 2021- Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en die in en rond het energiesysteem. Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

Samenhang
Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode.

Simulatiemodel Rotterdamse haven
Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende(toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

Openbaar computermodel
Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 – 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met projectontwikkelaar Energy & Industry Mel Valies.
*Beeld is van fotograaf: Danny Cornelissen.

 


SmartPort
SmartPort vormt het kennisplatform, stimuleert allianties, financiert wetenschappelijk innovatief onderzoek en zorgt voor openbare kennisdisseminatie. Doel is het versnellen van innovaties in de transitie van de Rotterdamse haven. SmartPort is een not for profit samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin – www.smartport.nl

Wil je meer weten over het project of over SmartPort? Neem contact op; 
Joan van Winsen – SmartPort – tel. 010-4020338 – joan.van.winsen@smartport.nl