Capcom

Capcom

Capcom   Naar een Clean Agro Pellet Commodity, een gestandaardiseerd en duurzaam biomassa-handelsproduct.   ;   Research Onderzocht wordt hoe een gestandaardiseerd eenheidsproduct kan worden geproduceerd met biomassa-grondstoffen: welke ingrediënten en...
CCU landscaping

CCU landscaping

CCU Landscaping Onderzoek: 2015-2017   Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.   ; Onderzoek In het Havenindustrieel Complex (HIC) is heel...
Electrons to Chemicals

Electrons to Chemicals

  Electrons to Chemicals Onderzoek: 2018-2021 Grootschalige elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën levert een toonaangevend duurzaam chemisch cluster op.   ; Onderzoek In het kader van het Interreg-2-Zeeën subsidieprogramma...
Flexnet

Flexnet

  Flexnet Onderzoek: 2018-2019 Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?   ; Onderzoek...