CCU landscaping

CCU landscaping

CCU Landscaping Onderzoek: 2015-2017   Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.   ; Onderzoek In het Havenindustrieel Complex (HIC) is heel...
Electrons to Chemicals

Electrons to Chemicals

  Electrons to Chemicals Onderzoek: 2018-2021 Grootschalige elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën levert een toonaangevend duurzaam chemisch cluster op.   ; Onderzoek In het kader van het Interreg-2-Zeeën subsidieprogramma...
Flexnet

Flexnet

  Flexnet Onderzoek: 2018-2019 Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?   ; Onderzoek...
Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie EnergieOnderzoek: 2016-2020   Systeemintegratie maakt het mogelijk om in het havengebied optimaal te profiteren van het aanbod van duurzame energie terwijl de continuïteit van bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.   ; Onderzoek Er komt...