Electrons to Chemicals

Electrons to Chemicals

  Electrons to Chemicals Onderzoek: 2018-2021 Grootschalige elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën levert een toonaangevend duurzaam chemisch cluster op.   ; Onderzoek In het kader van het Interreg-2-Zeeën subsidieprogramma...
Flexnet

Flexnet

  Flexnet Onderzoek: 2018-2019 Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?   ; Onderzoek...
Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie EnergieOnderzoek: 2016-2020   Systeemintegratie maakt het mogelijk om in het havengebied optimaal te profiteren van het aanbod van duurzame energie terwijl de continuïteit van bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.   ; Onderzoek Er komt...
DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up - Power-2-Hydrogen De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame waterstof (H₂) haalbaar en zo ja hoe?...
Deep Decarbonization Pathways

Deep Decarbonization Pathways

Deep Decarbonization PathwaysOnderzoek: 2016-2018 Onderzoek: 2016   Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.   ; Onderzoek Energiecentrales, chemische bedrijven en...