Transsonic

Transsonic

  Transsonic Onderzoek: 2016-2019 Een zelforganiserende containersector levert een beter gezamenlijk product: hogere betrouwbaarheid, tijdwinst en kostenverlaging. ; Onderzoek De containertransportsector is complex. Er zijn veel partijen actief en er wordt...
Deep sea call size – grotere zeeschepen

Deep sea call size – grotere zeeschepen

Deep sea call size – grotere zeeschepenOnderzoek: 2016-2020 Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen gebruikt. Welke gevolgen heeft dat op de vaarroutes en havenactiviteiten?   ; Onderzoek Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen...
Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Voorspeller verblijfstijden binnenvaartOnderzoek: 2017 Kan de havenverblijftijd van containerbinnenvaartschepen op basis van beschikbare data voorspeld worden?   ; Onderzoek Havenbedrijf Rotterdam heeft een dashboard ontwikkeld dat de performance van de...
Eureca

Eureca

EurecaOnderzoek: 2016-2020 Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers, de zogenaamde reefercontainers?   ; Onderzoek Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers en wat is de impact daarvan. De kosten...
Spoorinnovatie

Spoorinnovatie

SpoorinnovatieOnderzoek: 2015-2016 Innovaties maken het spoorvervoer in het havengebied efficiënter en maken het spoor tot een aantrekkelijk, volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.   ; Onderzoek en uitkomsten In absolute aantallen moeten in 2035...