Next Generation Waterfronts

Onderzoek: 2015-2017

De ontwikkeling van een hybride havengebied vraagt om gezamenlijke sturing en optreden van stakeholders met uiteenlopende belangen. Hoe organiseer je deze governance?

 

Onderzoek

De havens van Schiedam zijn onderdeel van het havencomplex Rotterdam. Om op lange termijn de potentiële vitaliteit, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid in dit hybride gebied te bevorderen, is een gezamenlijke aanpak nodig van de uiteenlopende stakeholders: de gemeenten Schiedam en Rotterdam, de bedrijven in het havengebied en het Havenbedrijf Rotterdam.

Met welke activiteiten houden de lokale bedrijven zich bezig? Is er ontwikkelruimte? Moet Schiedam zich, los van Rotterdam, ook zelfstandig profileren? Hoe staat het met de bereikbaarheid van het gebied? Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt met de stakeholders een uitvoeringsagenda voor het Schiedamse havengebied gemaakt.

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente willen een rol beyond the landlord. De lange termijn opgave is om het havengebied dankzij een economische transitie meer toegevoegde waarde te laten opleveren, de leefbaarheid te vergroten, te zorgen voor een beter milieu en goede (lokale) werkgelegenheid.
Het onderzoek kijkt specifiek naar Schiedam, maar Next Generation Waterfronts is tegelijkertijd een case study naar hoe je een dergelijk gebied ontwikkelt. Kan de integrale aanpak die hier wordt ontwikkeld als sjabloon dienen voor ontwikkelingen elders?

Kansen

 • Innovatieve omgeving.
 • Schiedams DNA – Gebruik maken en behouden van Schiedams economische DNA, denk aan scheepsbouw en offshore activiteiten.
 • Revitalisatie met inzet van ‘triple helix – Met actieve inzet van bedrijfsleven, overheid, onderwijs vergroten van de leefbaarheid, verbeteren milieu en waarborgen (lokale) werkgelegenheid.
 • Fit for purpose governance – De overkoepelende, integrale sturing van de ontwikkelingen is steeds afgestemd op wat nodig is. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en duidelijke afspraken over doelen en inzet van middelen.

Uitdagingen

 • Partnerschap – De belangen van de verschillende stakeholders lopen niet altijd synchroon. Hoe kom je toch tot een partnerschap en gezamenlijke visie? Stakeholders hebben tijd nodig om hun achterban mee te nemen in de nieuwe visie.
 • Globale focus tegenover lokale actie – De internationale bedrijven opereren op vele locaties wereldwijd. Intern moeten ze kunnen aangeven waarom ze specifiek in deze locatie veel effort steken.
 • Onzekere externe ontwikkelingen – De effecten van externe toekomstige ontwikkelingen, zoals digitalisering en energietransitie, staan op gespannen voet met het planmatig ontwikkelen voor de lange termijn.

Impact – effecten

 • Meerwaarde – Van enkelvoudige exploitatie naar hogere meerwaarde (‘beyond the landlord’).
 • Community draagt bij – Het onderzoeksproject leidt tot een ontwikkel-community die proactief bijdraagt aan de ontwikkelingen.
 • Model – De eerste resultaten worden al zichtbaar. Er wordt in het gebied geïnvesteerd en als signaal van de vernieuwing is in het gebied inmiddels een halte voor de watertaxi gerealiseerd. Bevorderen van gezamenlijkheid en het met elkaar sturen, levert goede ontwikkelingen op.
  Het NGW-project resulteert in een model voor gebiedsontwikkeling dat dat ook elders kan werken.
 • Concreet resultaat: Februari 2018 ondertekening samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam inzake duurzame ontwikkeling Schiedamse havengebied.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Schiedam, TU Delft, Vereniging Wiltonhavengebruikers, Ondernemersvereniging Vijfsluizen, gemeente Rotterdam.

‘De TU Delft heeft ons geholpen het gezamenlijk belang te vinden, doelen te formuleren, en dilemma’s te bespreken. Hun kennis en ervaring over sturen in havengebiedsontwikkeling gebruiken we als input voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam.’

Bart Heinz & Peter Vervoorn

gemeente Schiedam & Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Strategy. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.