Haven Innovatie Barometer 2016

Onderzoek: 2016-2017

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

 

Onderzoek

De Haven Innovatie Barometer is een grootschalig onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam onder de bedrijven in de regio Rotterdam. De Barometer geeft inzicht in het innovatieklimaat in het haven- en industriecomplex Rotterdam. In 2016 werd het onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd, waarbij ongeveer 1/3 van de bedrijven uit de regio meedeed. Gevraagd werd onder meer naar wat bedrijven aanzet tot innoveren, wat bedrijven succesvol maakt in innovatie en waarin bedrijven op dit moment investeren als het gaat om innovatie.

Onderzoeksresultaten

De belangrijkste conclusies op basis van de eerste editie van de Barometer zijn:

  • Havenbedrijf leidende rol – Bedrijven zien voor het Havenbedrijf een actieve en stimulerende rol in de ontwikkeling en vernieuwing van de digitale infrastructuur en energie-infrastructuur in de haven.
  • Klantenwens belangrijker voor innovatie bedrijven dan start-ups – Bedrijven vinden samenwerking met klanten belangrijk voor innovatie-activiteiten. Ook de samenwerking met leveranciers wordt belangrijk gevonden, maar startups worden door de bedrijven juist weinig bij innovatie betrokken.
  • Huidige investeringen vooral in technische innovatie – Bedrijven weten dat sociale innovatie meer oplevert dan technische innovatie, maar op korte termijn gaan hun investeringen toch richting vernieuwing van techniek.
  • Huidige focus is op incrementele innovatie – Rotterdam is beter in incrementele innovatie, het steeds verbeteren van producten en diensten, dan in radicale innovatie, het in de markt zetten van geheel nieuwe producten en diensten.
  • Succesfactoren van innovatiekoplopers: ondernemende oriëntatie, multi-inzetbaarheid en empowerment van medewerkers, en een decentrale organisatie.

Andere conclusies zijn:

  • Digitalisering, automatisering en de energie transitie leidend voor strategie havenbedrijven – Het havenbedrijfsleven ziet met name twee ontwikkelingen als kansrijk en van invloed op hun lange termijn strategische besluitvorming: Ten eerste digitalisering en automatisering en ten tweede de toename in productie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Sociale innovatie doorslaggevend – Vooral de niet-technologische kant van innovatie, ook wel sociale innovatie genoemd, zoals nieuwe manieren van managen, samenwerken en werken, blijkt doorslaggevend voor zowel het innovatievermogen als de bedrijfsprestaties van vestigingen in de haven.
  • De werknemer van de toekomst moet beschikken over intra- en interpersoonlijke vaardigheden – Bedrijven vinden voor de ‘nieuwe havenwerker’ in de nabije toekomst zogenaamde intra- en interpersoonlijke vaardigheden belangrijk: de werknemer is zelfbewust en ondernemend en gericht op samenwerking, interactie en communicatie met anderen.

Kansen

  • Inzicht in hoe het bedrijfsleven tegen innovatie aankijkt, welke ontwikkelingen men zien als drivers voor innovatie en welke partijen men ziet als partners in of aanjagers van innovatie.
  • Inzicht in ontwikkeling van het innovatieklimaat en innovatieve samenwerking. Door het onderzoek regelmatig te herhalen kan de Barometer ontwikkelingen in het innovatieklimaat aantonen.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, SmartPort
Kennispartner: Erasmus Universiteit

Haven Innovatie Barometer 2016

“Deze uitgebreide nulmeting van het innovatieklimaat in het Rotterdams haven- en industriegebied, waaraan bijna een derde van het havenbedrijfsleven heeft deelgenomen, heeft diverse interessante inzichten opgeleverd die bijdragen aan het verder versterken van het internationale innovatie-gedreven concurrentievermogen van het gebied.”

Henk Volberda

Professor Strategic Management & Business Policy, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Strategy. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.