Parijs is nog ver… – column

Parijs is nog ver… – column

14 sep 2020 | Nieuws

Parijs is nog ver…

Uit onderzoek blijkt dat de steun voor de klimaatdoelen en verduurzaming toe is genomen (ABN AMRO, 2020). Dit is een radicale verandering, want januari 2019 kopten kranten nog dat de steun voor de klimaatdoelen afbrokkelde. Door de coronacrisis zijn consumenten bewuster geworden door onder andere de afnames van files en vliegverkeer. Acht op de tien consumenten wil minder gaan vliegen en ruim driekwart wil zijn auto vaker laten staan. Toch raken de klimaatdoelen juist steeds verder uit zicht en lijkt Parijs juist verder dan ooit uit.

De paradox
De consument veroorzaakt met zijn gedrag een paradox. Deze zomer publiceert Erasmus Universiteit Rotterdam (UPT) een studie naar het langetermijneffect van de coronacrisis op de Rotterdamse haven waarin deze paradox wordt uitgelegd: door de coronacrisis willen de consument en overheid meer dan ooit inzetten op verduurzaming en CO2-reductie om de klimaatdoelen te halen. Op hetzelfde moment krimpt de bestedingsruimte voor de consument door de crisis, waardoor de omzetten van bedrijven dalen. Zo zijn de geplande bedrijfsinvesteringen in duurzame energie met 20% teruggebracht, de investeringen in de olie- en gassector met 35%, de investeringen in schaliegas zelfs met 50% en de investeringen in het elektriciteitsnetwerk met 10% (EIA, 2020). Kortom, de consument wil wel de klimaatdoelen steunen, maar doordat er minder wordt gevlogen en gereden komen juist de investeringen van bedrijven onder druk te staan.

Overheid als stabiele partner
Er is ook een lichtpunt: de overheid trekt haar portemonnee. De overheid durft te investeren hebben we tijdens de coronacrisis gezien én dat vertaalt zich ook in de investeringen die de overheid wil doen in risicovolle verduurzamingsprojecten van het bedrijfsleven. Denk aan de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) van 5 miljard die beschikbaar komt eind van dit jaar. Waar nog stappen te zetten zijn, is de ontwikkeling van een gelijk speelveld – level playing field – voor alle bedrijven met de overheid als stabiele en betrouwbare partner. Met de CO2- heffing en green deals worden hier nu ook stappen in gezet.

De Rotterdamse haven koerst, net als de wielrenners bij de Tour de France, af op Parijs. Je inspanningen aan het begin van de Tour sparen is altijd het credo, want Parijs is nog ver. Als de overheid de zet in de rug kan geven aan de start door stimulerende investeringen en daarmee het parcours gelijk kan trekken voor alle renners, wordt Parijs haalbaar.

column van SmartPort – publicatie uit Europoort Kringen augustus 2020