Onderzoek naar kernenergie in Rotterdam

Onderzoek naar kernenergie in Rotterdam

8 nov 2021 | Nieuws

Voor 2040 grootschalige kernenergie niet haalbaar

De stand van de techniek en omgevingsfactoren van kerncentrales leiden tot langdurige ontwikkelpaden. Daarnaast is kernenergie moeilijk ruimtelijk inpasbaar op basis van de beschikbare ruimte en in combinatie met de ontwikkelingen in de Rotterdamse havenregio. Deze conclusie volgt uit onderzoek van SmartPort naar kernenergie in de Rotterdamse haven. Download het rapport

SmartPort heeft samen met haar partners het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs en de Erasmus Universiteit een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de stand van techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming met betrekking tot kernenergie op de Maasvlakte.

In het onderzoek is geconcludeerd dat kernenergie in Rotterdam geen rol speelt in het behalen van de emissiedoelen in 2030. Kernenergie in Rotterdam op basis van bewezen technologie, de generator 1 tot en met 3+, is op zijn vroegst in 2035 beschikbaar. De realisatie van een Small Modular Reactor (SMR); kleinschalige versies van bekende kerncentrales die opgebouwd worden uit modules, zijn nog in ontwikkeling en kunnen naar verwachting niet eerder dan 2041 ingezet worden. Generatie 4-reactoren als bewezen technologie zijn niet voor 2050 te verwachten.

Vragen? Neem contact op met SmartPort tel.010-4020338