Onder de loep: Circulariteit in de Rotterdamse haven – Column

Onder de loep: Circulariteit in de Rotterdamse haven – Column

1 jul 2024 | Nieuws

Circulariteit is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ‘hot-topic’ in de Rotterdamse haven. Niet voor niets, want de doelstellingen van nationale en Europese regelgeving zijn ambitieus en kunnen de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven behoorlijk beïnvloeden. Alleen door efficiënter om te gaan met (schaarse) grondstoffen en materialen, kunnen we de gewenste CO2-reductie van 55% in 2030 realiseren en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is daarbij essentieel, maar ook erg ingewikkeld. Er gebeurt al heel veel, maar voor veel bedrijven is het nog lastig om concrete acties te nemen. Wat kunnen we leren van bestaande circulaire initiatieven? En waar liggen de kansen voor de Rotterdamse haven?

Miniserie circulaire initiatieven
SmartPort gaat in een 3-delige videoserie op bezoek bij een aantal circulaire initiatieven in het havengebied. Laat je inspireren en informeren door wat deze innovatieve partijen, kennisinstellingen en overheden nu al doen. Zo kom je er achter wat er precies gebeurt met baggerslib en hoe dit slib getransformeerd kan worden in circulair materiaal. En we gaan langs bij een partij die innovatieve technologieën toepast voor hergebruik van plastics.

Circulaire haven Rotterdam
Er zijn veel circulaire kansen voor de Rotterdamse haven. De locatie van de haven, die compact en toegankelijk is, is bevorderlijk voor het ontstaan van hubs en samenwerkingssystemen. Sterke industriële clusters die dicht bij elkaar liggen bieden immers mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars reststromen. Een goede samenwerking tussen partijen in de keten is daarbij ook essentieel voor opschaling. Het innovatief klimaat in de haven biedt hiervoor vele kansen; er is een actieve start-up community en vele fieldlabs waarin ideeën op kleine schaal tot uitvoering worden gebracht.

Verder heeft de haven belangrijke achterlandverbindingen naar onder andere de Duitse industrie, een belangrijke afzetmarkt, ook voor toekomstige circulaire producten.

Een markt voor circulaire producten
Het is van groot belang om een gezonde markt voor circulaire grondstoffen en goederen te creëren. Duurzame alternatieven zijn op dit moment vaak nog duurder dan fossiele opties. En zonder voldoende vraag en aanbod is er geen positieve businesscase. Kaders van de overheid kunnen daarbij helpen, door normen voor grondstoffengebruik te stellen en circulaire initiatieven te stimuleren.

Laaghangend fruit
Naast complexere acties is er ook ‘laaghangend fruit’. Zo is het zuiniger omgaan met energie en grondstoffen een belangrijke en effectieve stap in de goede richting. Als er minder wordt verbruikt, is er ook minder dat verduurzaamd en/of circulair gemaakt moet worden. Bovendien kan efficiënter (her)gebruik van kritieke grondstoffen bijdragen aan onze strategisch autonomie. Er hoeft dan immers minder geïmporteerd te worden.

De komende tijd zal er zonder twijfel veel gaan veranderen in de Rotterdamse haven en er liggen kansen genoeg voor nieuwe circulaire businessmodellen. Doe inspiratie op door contact te leggen met andere partijen in de keten en betrek kennisinstellingen en overheidspartijen in je uitdagingen. Samen is meer mogelijk dan je denkt!

Deze column is geschreven door Marlies Sikken en Noah Verel, SmartPort.

Bron: SmartPort column uit de juni-editie van het Europoort Kringen Magazine.