Mens is belangrijkste factor in succesvol innoveren

Mens is belangrijkste factor in succesvol innoveren

14 okt 2020 | Nieuws

Bedrijven die het best presteren zetten niet alleen in op technologische innovatie maar ook op sociale innovatie. Actieve betrokkenheid (employee engagement) en investeren in ontwikkeling van medewerkers (skill of the future) zijn onmisbaar in het laten slagen van zowel radicale als incrementele innovatie. Renée Rotmans onderzocht sociale innovatie onder meer dan 100 bedrijven in de havenregio Rotterdam. Ook is gekeken naar de effectiviteit van een tweetal initiatieven die actief werk maken van sociale innovatie; RISI (Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie) en Rotterdam Werkt. Aan het onderzoek werkte het Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam mee.

Gamechangers of niet?
Uit het onderzoek zijn drie categorieën* gemaakt;
1. Conventional; de conventionele, behoudende categorie. Ruim de helft van de bedrijven in de Rotterdamse haven, 54% werken zoals ze dat altijd al doen. Er wordt weinig tot niets geïnvesteerd in technologische & sociale innovatie
2. Reforming; reforming firms staat voor de hervormers. Hier wordt een start gemaakt met investeren in sociale en technologische innovatie, maar deze bedrijven zijn nog wat terughoudend.17% werkt reforming in de haven
3. Game changing firms; degene die het spel echt veranderen en voorop staan in de markt. Hier zet 22% in op zowel technologische als sociale innovatie.

Trends
De 4 trends; digitalisering, robotisering, energietransitie en automatisering vragen om technologische én sociale innovatie om concurrerend te blijven. Zorg dat je mensen mee kunnen doen in deze ontwikkelingen en dat je ze betrekt bij beslissingen die genomen worden binnen het bedrijf. Medewerkers moeten invloed hebben op het bedrijfsbeleid en moeten kunnen werken in een klimaat van betrokkenheid en waardering van eigen initiatief. Daarnaast is de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling van kennis en skills onmisbaar.

Handen ineen
Voorbeeld van een van de game changing firms is een bedrijf waar de werknemers de handen ineen sloegen om onderling een flexibel roostersysteem te ontwikkelen. Een gewaardeerd initiatief dat zo goed bleek te werken, dat het bedrijfsbreed is ingevoerd. Sociale innovatie kan dus samen met technologische innovatie bijdragen aan de efficiëntie en daarmee de winstgevendheid van een bedrijf.

Impact
Met de resultaten van dit onderzoek komt meer aandacht voor het belang van sociale innovatie. Het overheersende en behoudende DNA van de haven van Rotterdam verschuift daarmee langzaam maar zeker naar een omgeving die openstaat voor het belang van medewerkers in het innovatiesucces van de havenregio Rotterdam.

 Renée Rotmans verdedigt haar proefschrift op woensdag 14 oktober aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift is hier te downloaden.

 

*outliers buiten beschouwing gelaten