Klimaatimpact op de binnenvaart vraagt om samenwerking en een systemische aanpak

Klimaatimpact op de binnenvaart vraagt om samenwerking en een systemische aanpak

29 apr 2022 | Nieuws

Column van Frederik Vinke

Veel mensen herinneren zich de droge periode uit 2018 en het hoge water op de Maas. Deze events hadden een grote impact op de scheepvaart en uiteindelijk op de levering van goederen in verschillende Europese landen. Dit soort events zullen in de toekomst vaker optreden en grote gevolgen hebben voor de totale samenleving en de economie. Het hebben van goede strategieën en maatregelen om de impact van dit soort events te beperken, vraagt om een gedegen aanpak en onderzoek. Frederik Vinke, promovendus binnen de vakgroep Ports and Waterways (TU Delft), ondersteund door SmartPort, past een nieuwe methodiek toe waarbij de interactie tussen de rivier en de scheepvaart op een systemisch niveau wordt gemodelleerd. Tegelijkertijd worden op micro niveau de schepen met eigen vervoersopdrachten gemodelleerd.

Systemisch denken is een uitdaging
Het analyseren van de impact van klimaatverandering en het zoeken naar oplossingen, vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen. Het inzetten van afzonderlijke maatregelen is niet zinvol, echter modelleren van meerdere type maatregelen en dit integraal toepassen binnen een systemische omgeving is niet of nauwelijks gedaan. In de recent gepubliceerde paper in het Journal of Climate Risk Management is de systemische aanpak beschreven en toegepast op de droge periode van 2018. Het laat zien dat de methode effecten van een event op grotere schaal kan simuleren die tot nu toe niet werden opgemerkt. Concrete voorbeelden zijn de verandering in de vlootsamenstelling en de toename van het aantal schepen zowel op de vaarweg als bij de terminals. Dit laatste geeft aan dat de droge periode ook invloed heeft op de operatie in de haven en dus meer dan alleen op de scheepvaart of vaarweg. Bepaalde onderdelen van de methodiek worden ook toegepast en verder ontwikkeld binnen het project Digital Twin Vaarwegcorridor dat door SmartPort wordt ondersteund.

Oplossing ligt in een samenspel van maatregelen?
In de paper komt naar voren dat het inzetten van meer schepen niet het verlies van capaciteit door lagere beladingsgraad kan opvangen. De vraag is welke combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, inzet van schepen en informatie voorziening, kan worden ingezet om de impact van een event te beperken. In het zoeken naar oplossingen is een systemische aanpak nodig en moeten we kijken naar de werking van maatregelen die gezamenlijk ingezet kunnen worden.  Op korte, maar zeker ook op lange termijn. Met de uitkomsten van het verdere onderzoek hopen we inzicht te kunnen geven in wat verschillende partijen, zoals binnenvaartschippers, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat kunnen doen om zoveel mogelijk te blijven vervoeren via het water tijdens dit soort extreme events.

Meer weten?
Op dinsdag 10 mei van 10.00 – 12.00 uur vindt de online communitysessie Towards climate neutral & climate robust inland shipping plaats, waar je meer hoort over de laatste inzichten uit praktijk en onderzoek rondom klimaatverandering in de binnenvaart. Meld je hier aan.

Column van Frederik Vinke.