Kick-off Circulaire koolstofbronnen project

Kick-off Circulaire koolstofbronnen project

6 jul 2023 | Nieuws

Op donderdag 6 juli organiseerde SmartPort de kick-off van het onderzoeksproject Circulaire koolstofbronnen in systeemperspectief.

Onderzoekende partij TNO zal het komende jaar met hulp van deelnemende partijen Vemobin, VNCI, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, FieldLab Industrial Electrification (FLIE), Deltalinqs en SmartPort een systeemanalyse uitvoeren op de verschillende visies van de industrie op toekomstige koolstofbronnen. Samenwerking tussen deze partijen is van belang, want als iedereen aanspraak maakt op dezelfde hoeveelheid schaarse circulaire koolstofbronnen, komen we er snel achter dat er niet genoeg is voor iedereen.

Koolstof zal namelijk ook in de toekomst een essentieel molecuul blijven in onze samenleving. Zoals tijdens de kick-off al werd besproken: Overal om ons heen bevindt zich koolstof, het zit in onze energiebronnen en in een zeer groot gedeelte van de producten die wij in het dagelijks leven gebruiken.

De afgelopen periode zijn er verschillende visies en onderzoeken verschenen over waar de industrie en de samenleving in de toekomst haar koolstof vandaan zal halen als dit niet meer uit fossiele bronnen mag komen. Wat echter nog mist is een onderzoek dat de verschillende trajecten en visies bij elkaar brengt. Het nieuwe onderzoek zal de bestaande visies en trajecten samenvoegen om zo één systeemvisie te creëren. Deze systeemvisie wordt doorgerekend en gecontroleerd op haalbaarheid, waarna er onderzocht wordt hoe de Rotterdamse haven en regio de visie vanuit de industrie kan faciliteren.

Kick-off circulaire koolstofbronnen in systeemperspectief - 6 juli 2023, SmartPort

Kick-off Circulaire koolstofbronnen in systeemperspectief – 6 juli 2023, SmartPort

Meer informatie over dit project? Neem contact met op onze projectontwikkelaar Energie & Industrie.