Aan het woord: Alice Krekt, Programma directeur DCP & Ambassadeur SmartPort

Aan het woord: Alice Krekt, Programma directeur DCP & Ambassadeur SmartPort

4 apr 2019 | Nieuws

“Sinds december 2018 ben ik toegetreden als Ambassadeur voor SmartPort. In mijn functie als Programma directeur voor het Deltalinqs Climate Program (DCP)  richt ik mij op de CO2 reductiedoelstellingen en het verbeteren van de concurrentie positie van de Rotterdamse haven. De industrie moet een groot deel van de nationale CO2 doelstellingen realiseren. DCP helpt bij de benodigde innovatie op technisch, organisatorisch en commercieel gebied. Wij starten innovatieprojecten samen met onze leden en geven daarmee invulling aan de Letters of Cooperation (LOC’s) van het DCP. Met deze projecten vormen wij innovatieve businesscases die op de korte termijn kunnen worden toegepast. Voor de projecten met een langere doorlooptijd en impact op langer termijn, werken we samen met SmartPort.
 
Van huis uit ben ik planoloog en heb ik een grote affiniteit met de haven. Dit komt ongetwijfeld voort uit mijn liefde voor het zeilen, een sport die ik al van jongs af aan beoefen. In Friesland geboren en getogen, maar woon nu al weer ruim 20 jaar in Rotterdam met mijn gezin. Voor de energietransitie is geen blauwdruk planning beschikbaar. Het is meer een zeiltocht over zee, waarbij de omstandigheden steeds wijzigen. Met een goede navigatie- en communicatiemiddelen kun je dan toch de goede keuzes maken en veilig de nieuwe haven bereiken. SmartPort levert een deel van de beslisinformatie voor bedrijven die een transitie doormaken.


Ik ben daarom trots dat ik nu de rol van ambassadeur voor SmartPort mag vervullen. Langere termijn ontwikkelingen en fundamentele kennisvragen over ons toekomstige brandstoffen-en grondstoffen systeem verkennen en versnellen in samenwerking met de kennisinstellingen.
 
Vanuit de samenwerking met SmartPort wordt er onderzoek verricht naar de noodzakelijke systeemwijzigingen. Ontsluiting van de juiste kennis is hard nodig, zodat we kunnen voorsorteren op de sluitende business cases van de toekomst. Momenteel werken we o.a. samen in het project HIC Governance. Hier wordt onderzocht welke wet- en regelgeving er nodig is om de implementatie van de energietransitie in de Rotterdamse haven te versnellen. Zo kan worden gedacht aan het aanpassen van het vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsregime.

Als ambassadeur voor SmartPort wil ik kennisinstellingen helpen de juiste navigatie- en communicatiemiddelen te leveren waarmee bedrijven goede keuzes kunnen maken en veilig de duurzame haven kunnen bereiken.”

* deze column is geschreven door Alice Krekt voor de communityletter van SmartPort edite april 2019. Wilt u ook de communityletter ontvangen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws en events? Mail dan naar joan.van.winsen@smartport.nl o.v.v. Communityletter