Honours Programme – ‘Studenten kunnen waardevolle bijdrage aan de haven leveren’

Honours Programme – ‘Studenten kunnen waardevolle bijdrage aan de haven leveren’

8 mrt 2018 | Nieuws

In gesprek met Rob Zuidwijk, Boegbeeld SmartLogistics, over het Honours Programme bij de Erasmus Universiteit;

“Het is heel inspirerend om met studenten samen te werken, en dat is één van de redenen waarom ik als hoogleraar met zoveel plezier werk aan de Erasmus Universiteit.” Rob Zuidwijk, Professor of Ports in Global Networks, praat met veel passie over de interactie die hij heeft met de studenten van de masteropleiding Supply Chain Management van de Erasmus Universiteit. Sinds 2016 heeft hij zich met anderen ingezet om voor de best presterende studenten binnen de opleiding een zogenaamd honours programma te ontwikkelen. “Om de studenten, die op zoek zijn naar extra uitdagingen en ervaringen, te kunnen bedienen en te binden. Enerzijds om te zien of studenten de mogelijkheden en de wil hebben om een proefschrift te gaan schrijven, anderzijds om met dit talent onderzoekstrajecten in te gaan met het bedrijfsleven.” Op dat laatste is SmartPort ingestapt. SmartPort zag deelname aan het honours programma als ideale mogelijkheid om studenten in te zetten en kennis te laten maken met de haven. Door de bijdrage van SmartPort aan het honours programma hebben drie studenten onderzoek kunnen doen bij drie bedrijven in de haven. Eén daarvan was ECT. ECT was bijzonder enthousiast over de opzet van het programma. ​

Het honours programma startte voor de bedrijven met een matchmaking event in de vorm van speeddates waar de bedrijven en studenten met elkaar kennis konden maken en er gezocht werd naar een match. Dit was voor ECT zeer waardevol: “dankzij het matchmaking event konden wij in een korte tijd kennismaken met meerdere enthousiaste studenten aan wie wij ons onderzoeksproject konden toelichten. In een prettige sfeer hebben we de juiste student kunnen selecteren voor ons project.” Een ander element dat ECT aansprak was de langere periode die de student tot zijn beschikking had om het onderzoek uit te voeren. “Wij waren zeer tevreden over het niveau van de student en het heeft geleid tot bruikbare en interessante inzichten.”

Rob weet als geen ander dat er een behoefte is aan goede studenten. Hij komt vanuit zijn functie vaak in contact met het havenbedrijfsleven en kent de vragen waar de bedrijven mee worstelen. Het gaat hierbij niet alleen om de kennisvragen op het gebied van transport en logistiek. “Het havenbedrijfsleven ziet zich tevens voor de uitdaging gesteld om voldoende hoger opgeleid personeel aan te trekken. De haven staat bij veel studenten niet altijd even scherp op het netvlies, maar er is bijzonder veel boeiend en uitdagend werk te verrichten voor studenten en starters. Ik vind het daarom belangrijk om de haven als werk- en onderzoeksveld bij studenten onder de aandacht te brengen. De deelname van SmartPort aan dit honours programma heeft daar zeker aan bijgedragen.”

Het honours programma bestond naast een afstudeeronderzoek bij één van de corporate partners uit enkele extra vakken die in de periode september tot en met december, aansluitend op het éénjarige masterprogramma, gevolgd en met positief resultaat afgerond moesten worden. Concreet werd er van de studenten verwacht dat zij een teaching case of implementatieplan, afhankelijk van de opzet en inhoud van het afstudeeronderzoek, zouden uitwerken én het vak Advanced in Supply Chain Management zouden volgen. Dit vak bestond uit 16 colleges die alleen aan de honours studenten werd aangeboden waarin een actieve deelname vereist was. Loïse Lammers spreekt namens alle honours studenten als zij aangeeft het honours programma als leerzaam te hebben ervaren. “Het vak Advanced in Supply Chain Management was erg interessant, vooral doordat supply chain management van meerdere kanten werd belicht en er verschillende gastsprekers uit de praktijk kwamen.” Ook SmartPort heeft resultaten van enkele onderzoeksprojecten aan de honours studenten gepresenteerd. Voor Loïse was het schrijven van het implementatieplan vooral erg leuk: “vanaf dat moment ging ik meer meewerken in mijn stagebedrijf en kon ik ook echt wat betekenen voor het bedrijf.”

Als boegbeeld van de Roadmap Smart Logistics bij SmartPort draagt Rob de programma’s automatisering en digitalisering een warm hart toe. “Deze onderwerpen gaan een steeds grotere rol spelen in de haven. Veel bedrijven moeten daarop inspelen. Bijvoorbeeld door kennis en talent aan te trekken.” Rob zet zich vanuit zijn rol als boegbeeld in om de kennis die met hulp van SmartPort wordt gegenereerd breed uit te dragen. Daarnaast geeft hij mede richting aan de onderwerpen waarop SmartPort zich richt. “Door studenten met de meest recente ontwikkelingen te confronteren, kunnen zij, eenmaal klaar met de opleiding, een waardevolle bijdrage leveren aan bedrijven en de haven slimmer en concurrerender maken.”

Wilt u meer weten? Neem contact op met Roy van den Berg, tel. 010-4020346