Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

21 jan 2022 | Nieuws

Foto: TU Delft/Frank Auperlé
Persbericht

Professor Mark van Koningsveld continueert en versterkt ingezette onderzoekslijnen

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft voor de financiële ondersteuning van de hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen met vijf jaar verlengd. Ze stellen hiervoor in totaal 1 miljoen euro ter beschikking. Gister is in Rotterdam de nieuwe overeenkomst ondertekend door Jan Dirk Jansen (decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft), Egbert van der Wal (Manager Port Engineering department van het Havenbedrijf Rotterdam) en Elisabeth van Opstall (Directeur SmartPort).

De TU Delft heeft vanuit Havens & Scheepvaartwegen in de afgelopen jaren aangetoond dat doelgericht wetenschappelijk onderzoek, op haveninfrastructuur, ontwerp en nautiek, nieuwe belangrijke inzichten oplevert. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot een verbetering van het functioneren van de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen de financiële ondersteuning aan de havenhoogleraar en zijn onderzoeksgroep om kennis en expertise op het gebied van havenexploitatie en logistiek te blijven ontwikkelen en om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte aan hoogopgeleide professionals in deze en aanverwante sectoren.

Het vakgebied Havens & Scheepvaartwegen is een belangrijk onderdeel van de rijke waterbouwhistorie van de TU Delft en beslaat onder andere het ontwerp van kanalen, bruggen, sluizen, golfbrekers, kademuren en haventerreinen. Mede vanwege het belang van waterbouwkennis voor grote havenuitbreidingen als de Tweede Maasvlakte, besloten het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort vanaf 2011 het havenonderzoek aan de TU Delft actief te ondersteunen.

Onder leiding van de in 2018 benoemde Mark van Koningsveld is de onderzoeksgroep gegroeid en zijn er, naast hoogleraar Van Koningsveld, ook zeven PhD onderzoekers, twee postdocs, een tenure tracker en diverse onderzoeksmedewerkers actief. Er is een vruchtbare samenwerking met marktpartijen en jaarlijks studeren circa vijftien jonge ingenieurs af.

Klimaatverandering, energietransitie en digitalisering
De komende vijf jaar richt de onderzoeksgroep zich op grote uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden, zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering. Van Koningsveld: “Het zijn bijzondere tijden. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met extreem laag water, in 2018, maar ook extreem hoogwater, met de overstromingen in Limburg in 2021. Dit soort gebeurtenissen heeft grote invloed op transport over water. Het heeft er alle schijn van dat klimaatverandering er voor zal zorgen dat extremen vaker gaan optreden en heftiger van aard zullen worden. Niet alleen in Europa maar wereldwijd. Daarnaast moet ook deze sector mee in de energietransitie. De zee- en binnenvaart zal zich moeten voorbereiden op een overgang naar ‘zero emissions’ en het gebruik van andere energiedragers zoals waterstof en batterijen.”

De groep onderzoekt daarom energieverbruik en emissies van transport over water en kwantificeert de effecten van beleidsmaatregelen en transitiestrategieën. Ook kijken ze naar sedimentmanagement voor de toegankelijkheid van havens en naar toekomstbestendig ontwerp van kademuren en andere infrastructuur. “Natuurlijk hebben we ook te maken met voortschrijdende digitalisering en toenemende aandacht voor duurzaamheid wat naast belangrijk onderzoek ook vraagt om nieuwe skills die onze ingenieurs zich eigen moeten maken”, stelt Van Koningsveld. “Kortom, er moet veel gebeuren de komende jaren en de steun van het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort helpt ons enorm!”

Over Van Koningsveld
Mark van Koningsveld is naast zijn hoogleraarschap werkzaam als R&D and Innovation Manager bij Royal Van Oord. Hij behaalde in 1998 zijn Masters in Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en promoveerde daar ook in 2003. Naast zijn werk bij Van Oord en TU Delft is prof.dr.ir. Van Koningsveld onder meer vertegenwoordiger wetenschap binnen de Topsector Water & Maritiem, waarin bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan innovatie voor deze voor Nederland belangrijke sector.

Meer inhoudelijke informatie
Zie ook onderstaande artikelen voor meer informatie over het vakgebied Havens & Waterwegen aan de TU Delft:
* Drukte op de Noordzee – een interactieve kaart
* Het vrij beschikbare Open Textbook Ports & Waterways – navigating the changing world
* De website van de onderzoeksgroep Ports & Waterways


Voor vragen, extra informatie en/of interviewverzoeken

Voor vragen aan Mark van Koningsveld en/of meer informatie over de TU Delft:
Karlijn Spoor, Communicatieadviseur TU Delft
06-416 122 72 / k.spoor@tudelft.nl

Voor vragen en meer informatie over het Havenbedrijf Rotterdam:
Rick van de Weg, Woordvoerder Havenbedrijf Rotterdam
06-557 202 91 / ra.weg@portofrotterdam.com

Voor vragen en meer informatie over SmartPort:
Joan van Winsen, Communicatie & Eventmanager
010-402 03 38 / joan.van.winsen@smartport.nl