Haven onderzoekt toekomstige gevolgen Coronavirus

Haven onderzoekt toekomstige gevolgen Coronavirus

23 apr 2020 | Nieuws

Rotterdam, 23 april 2020

Coronapandemie onderzoek – wat zijn de langetermijneffecten op de Rotterdamse Haven

De huidige crisis creëert veel onzekerheid. Inzicht in de effecten van de coronapandemie op de Rotterdamse haven is daarom ook zeer relevant. Vanuit de SmartPort-community wordt met steun van Vopak, Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Havenbedrijf Rotterdam gestart met een quick scan.

Het doel van het onderzoek is in beeld te krijgen welke reeds bestaande ontwikkelingen beïnvloed  worden en hoe het bedrijfsleven hier het beste op in kan spelen. Zo wordt er bijvoorbeeld een versnelling verwacht van de (re)shoring van activiteiten van China naar Europa. De vraag echter: hoe snel? Daarnaast worden er in het onderzoek parallellen gelegd met eerdere vergelijkbare economische shocks.

De quick scan moet op korte termijn toepasbare kennis bieden voor het havenbedrijfsleven en kan een basis vormen voor verdiepend onderzoek. Vanuit het SmartPort netwerk worden naast de initiërende partijen, diverse bedrijven gestimuleerd om hun bevindingen te delen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam (UPT), o.l.v. Larissa van der Lugt (directeur Erasmus UPT). Bijdragen aan het onderzoek is nog mogelijk. Bij interesse, kan contact worden opgenomen met Dirk Koppenol via dirk.koppenol@smartport.nl  De eerste resultaten van het onderzoek worden over 6 weken verwacht.

Vragen over dit bericht?
Joan van Winsen – SmartPort – tel. 010-4020338 – joan.van.winsen@smartport.nl