Frank van Oort | Boegbeeld World Port City

‘Versterking van de relatie haven en stad is van essentieel belang tijdens de komende transitie’ 

Frank van Oort
Professor of Urban & Regional Economics

Voor de Roadmap World Port City kan ik als Ambassadeur het onderzoek naar de effecten van de komende transitie op de haven-stad relatie beter in beeld te brengen. In 2002 ben ik gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op agglomeratievoordelen en innovatie in steden en ben vele jaren werkzaam geweest voor de Universiteit in Utrecht als directeur van Urban and Regional Research Center Utrecht en heb ik enige jaren gewerkt voor de PBL Netherlands Environment Assessment Agency in Den Haag, welke zich richt op de stedelijke en regionale economie, ruimtelijke ordening en beleidsontwikkelingen. Mijn specialisatie is gericht op onder andere agglomeratie economieën, stedelijke economie en planning en volkshuisvesting. Ik  combineer fundamenteel onderzoek met toegepast beleid georiënteerd onderzoek. Naast NWO en EU gefinancierd onderzoek voer ik bijvoorbeeld ook onderzoeken uit voor ministeries, steden en specifieke regio’s.

Heeft u een vraag voor SmartPort gericht op World Port City ? Neem contact op met onze projectontwikkelaar, Natalya Rijk

 

 

Frank van Oort

Boegbeeld Roadmap World Port City

010 4020345

natalya.rijk@smartport.nl