Extreme droogte leidt tot digitaal succes

Extreme droogte leidt tot digitaal succes

2 mrt 2021 | Nieuws

Anticiperen op klimaatverandering vormt sterke basis voor Digital Twin

De extreme droogte van de zomer van 2018 leverde ernstig hinder op voor het goederentransport op de Rijn en Maas. Deze droogte is niet eenmalig, door de klimaatverandering verdwijnen sneeuw en gletsjers in het stroomgebied en verandert het neerslag -en rivier afvoerpatroon. Hoe kan het transport over de Rijn en Maas nu het beste anticiperen op deze verandering, in samenhang met de ontwikkelingen van deze sector?

Onderzoek
In het onderzoek Digital Twin, een initiatief van SmartPort en haar partners Deltares en TU Delft, is,  samen met Witteveen+Bos en de binnenvaartondernemers, gewerkt aan een pilotstudie voor een virtuele omgeving. Deze zgn. digital twin vaarwegcorridor bootst de interactie tussen schepen, de rivieren en de infrastructuur zoals bruggen en sluizen na. Zo worden gevolgen van onder andere klimaatverandering geïdentificeerd en kan er gebouwd worden aan een optimale vaarweg en inzet van schepen die betrouwbaar, duurzaam en toekomstbestendig goederentransport over water garanderen.

De digitale Rijncorridor is vanaf Basel, Zwitserland, opgezet. De pilot digital twin is een opmaat naar de corridor waarbij klimaatgevoeligheidsanalyses voor het vaarwegtransport worden gebruikt en zowel de effecten op natuur en milieu als de financiële effecten worden ingeschat. Ook ontwikkelingen in de sector, zoals automatisering en smart shipping scenario’s zullen worden nagebootst. “Geweldig dat we deze pilot gezamenlijk met de sector in de SmartPort community hebben kunnen uitvoeren. We hebben onze hoogwaardige kennis kunnen toepassen om innovatieve en duurzame oplossingen mogelijk te gaan maken met maatschappelijke en economische impact. Op naar het vervolg”, aldus Johan Boon, hoofd rivierkunde en binnenvaart van Deltares.

Kansen en investeringen
Partners in het onderzoek, zoals Danser en NPRC, zien de meerwaarde van een digitale voorspellingstool als een enorme efficiencyslag. De ontwikkeling door onafhankelijke kennis instituten zonder winstoogmerk; Deltares en TU Delft, draagt bij aan een betrouwbare omgeving waar eigendom en beheer niet bij een private partij ligt. Zo wordt een digitale blauwdruk ontworpen die toegankelijk is voor alle bedrijven actief in de Rotterdamse haven. “De pilot blijkt een succes en biedt een basis voor verder onderzoek en opschaling. Logistieke bedrijven actief in Rotterdam en overheid die nog niet meewerken maar wel meerwaarde zien, kunnen zich kenbaar maken bij SmartPort. Zo helpen partners van SmartPort de Rotterdamse haven op weg naar een digitale en duurzame toekomst”, aldus Elisabeth van Opstall, directeur SmartPort.

Vragen
Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Wiebe de Boer, projectontwikkelaar Future Proof Port Infrastructure voor SmartPort en portfolio coördinator Coastal Developments bij Deltares.