Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

3 jun 2019 | Impactverhaal - Smart Energy, Impactverhalen

Verduurzaming van de Rotterdamse haven

In de serie impactverhalen van SmartPort; aanjager haveninnovatie

Versnelling
Er is een drastische reductie nodig van CO2 in de Rotterdamse haven. Een grote uitdaging voor Europa’s grootste petrochemische cluster. Om CO2 te reduceren moeten in 2030 elektrificatie technologieën klaar zijn voor commercieel gebruik, als vervanging van productie op basis van gas, kolen en olie. Grootschalige elektrificatie maakt het Rotterdams havenindustrieel complex duurzamer en zorgt voor de nodige flexibiliteit en stabiliteit in het nieuwe energiesysteem. Check hier de animatiefilm Elektrificatie.

In samenwerking met bedrijven en de wetenschap zet SmartPort zich sinds 2016 in om deze innovatie aan te jagen en te verbreden. “De informatie die we samen met kennisinstellingen en bedrijven hebben vergaard uit eerdere studies, is zeer bruikbaar in de verdere stappen die nu worden gezet. Elektrificatie en de sterkte van het energie-en chemie cluster in de haven helpt de energietransitie te versnellen. De projecten van SmartPort hebben niet alleen bijgedragen aan het op tafel krijgen van de facts & figures, maar vooral ook aan het creëren van meer begrip en nieuwe banden tussen de deelnemers,” zo stelt Wilco van der Lans van het Havenbedrijf Rotterdam.

Circulariteit versterkt elektrificatie
In 2016 was de belangrijkste vraag gericht op het vormen van de meest effectieve scenario’s om CO2 te reduceren. Het Wuppertal Instituut heeft, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort, een drietal scenario’s opgeleverd die in 2050 voor 75-98% CO2 reductie kunnen zorgen. Een van de conclusies was dat elektrificatie sterk bij kan dragen aan het verduurzamen van het Rotterdams Haven Industrieel complex.

Bedrijven in de Rotterdamse haven produceren de basis voor producten die wij allemaal dagelijks gebruiken, zoals flessen, kleding, brandstof en elektronica. Waterstof en koolstof zijn de hoofdingrediënten van deze producten, welke nu vanuit gas, kolen en olie worden vervaardigd. Om deze producten schoner, klimaatneutraal, te produceren is er een nieuwe wijze van produceren nodig. Zo kan er door middel van elektriciteit waterstof worden geproduceerd (elektrificatie) en koolstof kan worden afgevangen uit de lucht of uit reeds bestaande processen. 

Rotterdam: dé plek voor een schoon, geïntegreerd chemisch cluster
In 2017 benaderde het consortium BP, Joulz, Uniper en Havenbedrijf Rotterdam SmartPort met deze vraag; Wat is de value case van groene productie van waterstof? SmartPort heeft dit onderzoek – genaamd Power-2-Gas-2-Refineries – uitgezet bij TNO. De studie laat zien dat de installatie van een 20MW elektrolyser al 30 kton CO2 per jaar kan besparen[i]. Ter vergelijking: een raffinaderij van flinke omvang heeft zo’n 1GW waterstof nodig, waardoor de opschaling van groene waterstofproductie potentieel veel CO2 kan besparen. In de woorden van het consortium: “Dit project, waarin groene waterstof wordt gemaakt door elektrolyse van windpieken, duwt de Rotterdamse haven naar een duurzame toekomst.”

In vervolg op deze value case en vanuit de ambitie om op te schalen, ondertekende BP & Nouryon afgelopen voorjaar 2018 de MOU voor de bouw van een 250MW elektrolyser.