Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

3 jun 2019 | Impactverhaal - Smart Energy, Impactverhalen

Verduurzaming van de Rotterdamse haven

In de serie impactverhalen van SmartPort; aanjager haveninnovatie

Versnelling
Er is een drastische reductie nodig van CO2 in de Rotterdamse haven. Een grote uitdaging voor Europa’s grootste petrochemische cluster. Om CO2 te reduceren moeten in 2030 elektrificatie technologieën klaar zijn voor commercieel gebruik, als vervanging van productie op basis van gas, kolen en olie. Grootschalige elektrificatie maakt het Rotterdams havenindustrieel complex duurzamer en zorgt voor de nodige flexibiliteit en stabiliteit in het nieuwe energiesysteem. Check hier de animatiefilm Elektrificatie.

In samenwerking met bedrijven en de wetenschap zet SmartPort zich sinds 2016 in om deze innovatie aan te jagen en te verbreden. “De informatie die we samen met kennisinstellingen en bedrijven hebben vergaard uit eerdere studies, is zeer bruikbaar in de verdere stappen die nu worden gezet. Elektrificatie en de sterkte van het energie-en chemie cluster in de haven helpt de energietransitie te versnellen. De projecten van SmartPort hebben niet alleen bijgedragen aan het op tafel krijgen van de facts & figures, maar vooral ook aan het creëren van meer begrip en nieuwe banden tussen de deelnemers,” zo stelt Wilco van der Lans van het Havenbedrijf Rotterdam.