Een slimme haven zorgt goed voor haar kades – column

Een slimme haven zorgt goed voor haar kades – column

29 jun 2023 | Nieuws

De grootte van de Rotterdamse haven is altijd één van de belangrijkste ‘selling points’ geweest om internationale bedrijvigheid aan te trekken. Om deze capaciteit te waarborgen is de hoeveelheid kadeplaatsen en de fysieke staat van de kademuren van essentieel belang. Een groot deel van de bijna 80 kilometer aan kademuren nadert het einde van de beoogde ontwerplevensduur. De vervangingsopgave hiervan zou een miljardeninvestering vergen en bovendien leiden tot veel overlast voor de kadegebruikers die hun kades dan (deels) niet kunnen gebruiken. Is er een veilige manier om de vervanging uit te stellen in de zekerheid dat de kade nog sterk genoeg is voor een extra ronde? En hoe kunnen we de kademuren slimmer beschermen? Twee onderzoeksprojecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van kademuren.

De bewezen sterkte van kademuren

Een groot deel van de kades in de Rotterdamse haven lopen richting het einde van de ontwerplevensduur. Maar wat is de daadwerkelijke staat van deze kademuren? Het feit dat de levensduur in theorie ten einde loopt, wil namelijk nog niet zeggen dat dit in de praktijk ook echt het geval is.

Om dit te onderzoeken hebben kennisinstituten en infrastructuurbeheerders de handen ineengeslagen om een nieuwe beoordelingsmethode te ontwikkelen voor bestaande kademuren en damwanden. Bij de beoordeling van de constructieve veiligheid van de kademuren wordt rekening gehouden met de belastingen die de constructie tot op dat moment al heeft overleefd zonder te bezwijken (de bewezen sterkte). Uit dit onderzoek komt naar voren dat toepassing van deze methode de levensduur van bestaande kademuren en damwanden potentieel met jaren tot tientallen jaren verlengen. Dit kan infrastructuurbeheerders de komende jaren helpen om kosten, materialen en CO2-emissies te besparen.

Slimmere bodembescherming bij kademuren door inzicht in schroefstralen

Een andere factor voor de levensduur van kademuren is de stabiliteit en sterkte van de bodembescherming. Bij het aan- en afmeren blazen schepen met hun schroeven tegen de kades. Deze stromingen (schroefstralen) kunnen diepe erosiekuilen veroorzaken. Daarom beschermen we de bodem met bodembescherming. Zo blijven de kades stabiel. In de huidige ontwerprichtlijnen voor bodembeschermingen zitten echter onzekerheden.

Kennisinstellingen werken samen met havenbedrijven, Rijkswaterstaat en aannemers om het gedrag van schroefstralen beter in kaart te brengen met nieuwe meettechnieken en geavanceerde berekeningen. Uit experimenten blijkt dat bestaande richtlijnen voor bodembeschermingen het gebied waarin de hoogste stroomsnelheden optreden neigen te overschatten. Met de nieuwe kennis kunnen de ontwerprichtlijnen worden aangescherpt. Hiermee kunnen infrastructuurbeheerders mogelijk materialen, kosten en emissies besparen in ontwerp en aanleg van bodembeschermingen. Soms is het mogelijk om grotere schepen toe te laten op bestaande ligplaatsen, wat voordelig is voor de kadegebruikers.

De uitkomsten van deze onderzoeken bieden waardevolle kennis voor infrastructuurbeheerders. Meer weten over deze of andere onderzoeken op het gebied van toekomstbestendige haveninfrastructuur? Neem contact met ons op.

Bron: SmartPort column uit de juni-editie van het Europoort Kringen Magazine.