Duisport; concurrent of partner? – column

Duisport; concurrent of partner? – column

12 aug 2021 | Nieuws

Exponentiële groei van nieuwe mainport vraagt om alertheid

Is de haven van Duisburg een concurrent voor mainport Rotterdam? Met deze vraag is in de quickscan Belt and Road Initiative  gekeken in hoeverre de ontwikkeling van Duisburg; als eindpunt van de nieuwe Zijderoute en als hub voor Chinese logistieke stromen en investeringen, ten koste gaat van de Rotterdamse haven en logistieke hotspots als Venlo en van Nederland als ‘distributieland’. In de sciene facts met Bart Kuipers zette wij 3 vragen en antwoorden kort op een rij

SmartPort Trends
Met de kennis van meer dan 100 onderzoeken in de afgelopen 6 jaar, heeft SmartPort de 10 belangrijkste trends 2030-2050 voor de Rotterdamse haven gedeeld. Trends die op de haven afkomen en vragen om een radicale koerswijziging. Om te profiteren en niet te lijden onder de snelle digitalisering en automatisering, de energietransitie en klimaatverandering is er een andere mindset nodig. Een van die trends die om een andere blik vraagt, is de groei van transport via alternatieve routes.

Belt and Road Initiative
Om de ontwikkelingen van de Belt and Road verbinding te verkennen is in samenwerking met Erasmus UPT een onderzoek verricht door Bart Kuipers PhD en Niels van Saase MSc. Duisburg, de grootste Europese binnenland terminal, heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een belangrijke containermainport. Zo groeide alleen al in het afgelopen jaar het spoorvolume rechtstreeks uit China naar Duisburg met maar liefst 70%. Wat betekent dit voor de positie van Rotterdam als poort tot Europa? Meerdere alternatieve routes naar het Europese binnenland beginnen economisch aantrekkelijk te worden. China investeert flink in het Belt and Road Initiative (BRI), niet alleen in de zuidelijke Europese havens, maar ook in een spoorverbinding richting Europese binnenhavens. De binnenhavens kunnen via deze spoorwegen gaan fungeren als ‘gateways to Europe’. Maar maakt de exponentiële groei van de haven van Duisburg het nu tot een concurrent of partner?

Concurrent of partner
Zonder een goede infrastructuur kun je niet concurreren. Een belangrijk aandachtspunt volgens een aantal partijen in de keten van de Rotterdamse haven. Het investeren in en het op peil houden van de infrastructuur (met name binnenvaart en spoor) is belangrijk in de veranderende rol van de haven van de toekomst. De komst van BRI en de Nieuwe Zijderoute zijn niet tegen te gaan. De focus in Rotterdam en Nederland moeten liggen op de elementen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend. Duisburg is en blijft een belangrijke locatie voor doorvoerstromen voor mainport Rotterdam. De verbondenheid van Duisburg en Rotterdam is bovendien een historisch gegeven en een deel van het ‘Rotterdam Effect’ slaat neer in Duisburg.

De trein rijdt; de vraag is met welke kennis en strategische bepalingen moet de Rotterdamse haven opstappen. De volledige quickscan is hier te downloaden.

column van SmartPort – publicatie uit Europoort Kringen juni 2021, download hier.