Deelnemers SmartPort Summit enthousiast in evaluatie!

Deelnemers SmartPort Summit enthousiast in evaluatie!

22 nov 2018 | Nieuws

Wat als alle ontwikkelde kennis wordt toegepast? Wat is er nog nodig? Wat zijn de nieuwe vraagstukken? Hoe ziet de Rotterdamse Haven er dan uit in 2050? Dat was het thema voor deze SmartPort Summit 2018. Veel deelnemers hebben hun medewerking aan de evaluatie na afloop gegeven en met trots mogen we een gemiddeld resultaat van een 8,2 delen! Uiteraard nemen wij de opbouwende aanbevelingen ter harte en gaan hiermee aan de slag. Hieronder treft u een terugblik;

Innovation Street
Een unieke samenstelling van diverse spelers uit het Innovatie Ecosysteem presenteerde zich in de Innovation Street. Hier konden de deelnemers een indruk krijgen van enkele innovaties die het nodige verschil kunnen maken in de transitie van de haven. Ook hiermee willen wij het belang van een goede werking van het innovatie ecosysteem onderstrepen.

Sprekers
Mel Kroon & Siebren Zijlstra deelde een inspirerende presentatie over de snelheid van de energietransitie. De positieve boodschap, die de heren op ludieke wijze in duopresentatie brachten, ging met name over het belang van samenwerking en de snelheid van schakelen voor zowel de bedrijven, overheid en de wetenschap. Economisch is de transitie mogelijk en is er een grote rol weggelegd voor de netwerkbeheerders. Zijn we er allen klaar voor? Wilt u de presentatie terugkijken? Download hier de pdf (link beschikbaar tot 28 december) of check de video van het plenaire programma.

Challenge: samen aan de slag met kennis!
Tijdens de SmartPort Summit hebben ruim 200 personen een 3 tal challenges gespeeld. De uitdaging luidde; de energie transitie en extreem hoog en laag water op de Rijn. We zijn er trots op dat zoveel actieplannen uiteindelijk de eindstreep hebben gehaald, met soms hele creatieve plannen. Bij de energietransitie werd het belang van investeringen in de energie-infrastructuur en innovatietrajecten zoals elektrificatie van groot belang geacht. De spelers bij de challenges rond extreem hoog en laag water onderschreven het belang van datadeling rond waterstanden en ETA’s om de logistiek flexibeler te maken. Daarnaast was er veel animo voor investeringen in innovaties zoals truck platooning.

SmartPort stelt de challenges beschikbaar om te spelen binnen uw bedrijf of extern met andere partijen. Wilt u de challenge nog een keer aan gaan? Neem dan contact met ons op.

Wij danken u nogmaals voor uw deelname!
Team SmartPort