De wereld(en) van waterstof – Column

De wereld(en) van waterstof – Column

28 apr 2023 | Nieuws

Wat kan de Rotterdamse haven leren van een viertal scenario’s over de toekomst van de waterstofhandel? 

Op 24 februari 2022 zaten de meeste mensen aan de televisie of radio gekluisterd. Rusland was s’ nachts Oekraïne binnengevallen. In de dagen die volgden werd al snel duidelijk hoeveel impact deze onverwachte gebeurtenis zou gaan hebben op de wereld als geheel, en op kleinere schaal, op de energiezekerheid van Nederland. Rotterdam heeft een belangrijke rol in de energiemarkt van Nederland en zou al snel merken dat de oorlog grote gevolgen zou hebben voor de import en export van energie. De oorlog laat zien dat het succes van de plannen die we maken in de energietransitie sterk onderhevig is aan geopolitieke ontwikkelingen waar we geen tot weinig invloed op hebben. De inzet op waterstof als duurzame energiebron is belangrijk voor de toekomst van de Rotterdamse haven, maar hoe ziet de toekomst van waterstof eruit in de verschillende toekomstbeelden? En wat kan de Rotterdamse haven doen om gelet op deze scenario’s een goede positie te verzekeren? 

De toekomst van waterstofhandel
Onderzoekers van DRIFT, Erasmus UPT, TU Delft, CIEP hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen voor de energiezekerheid in Nederland en het ARRRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhrgebied). Partners van dit onderzoek zijn SmartPort, Resilient Delta, het Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. De onderzoekers ontwikkelden scenario’s die elk een verschillende geopolitieke situatie schetsen en de impact hiervan op de toekomstige waterstofhandel laten zien. De scenario’s lopen uiteen van werelden waarin China de overhand zal nemen op het wereldtoneel, en waar we zullen merken dat er een bipolaire wereld ontstaat, tot scenario’s waarin het Westen wel meer invloed behoudt. Zo zien we ook een Europa terug waar volop wordt ingezet op de internationale ontwikkeling, het gebruik, de productie en het vervoer van waterstof.  

Adviezen voor de haven
Wat we van de verschillende scenario’s kunnen leren is dat het verstandig is om als haven en als regio in te zetten op diversificatie van de mogelijke energie invoer. Het is onverstandig alle eieren in een mand te leggen; terminals, conversie, opslag, infrastructuur en machines moeten bedacht zijn op verschillende energievormen. Een ander belangrijk leerpunt is dat de energiezekerheid verbeterd kan worden door de eigen energieafhankelijkheid van het buitenland te verminderen. Circulariteit en investeringen in back-up opties als redundante energieproductie, conversie, opslag en infrastructuurcapaciteit zijn belangrijke methodes om dit te bewerkstelligen. Tenslotte is het bevorderen van een goede verstandhouding tussen landen en havens van groot belang. De energietransitie is een te grote uitdaging om alleen aan te gaan. 

De toekomstscenario’s, de investeringsstrategieën en het eindrapport van dit onderzoek vind je hier. Meer informatie of vragen? Neem contact met ons op.

Bron: SmartPort column geschreven door Noah Verel, uit de april-editie van het Europoort Kringen Magazine.