Blik op het nieuwe jaar – wij zijn SmartPort

Blik op het nieuwe jaar – wij zijn SmartPort

2 feb 2021 | Nieuws

Sinds de jaarwisseling van 1999 naar 2000, is de start van een nieuw jaar niet zo onzeker geweest als nu. Waar in 2000 al snel bleek dat de impact van een nieuwe eeuw gering was op computergestuurde activiteiten, brengt in 2021 Covid 19 de economie aan het wankelen. De pandemie is van een andere orde; het zorgsysteem staat onder druk, overheidsschulden lopen op en economische activiteiten & investeringen voor de toekomst staan op scherp. Wereldwijd. Het lijkt moeilijker om te kunnen dromen van morgen en de ruimte om verder te kunnen kijken dan de komende jaren lijkt kleiner. En toch is juist in deze tijd die blik op de horizon onontbeerlijk. Never waste a good crisis; in barre tijden kan toch vooruitgang worden geboekt. Gebruik chaos om nieuwe keuzes te maken. Zet investeringen in om het goede te behouden, maar vooral ook om een basis te leggen om nieuwe wegen in te slaan.   

SmartPort draagt in 2021 bij aan het scherp krijgen van deze nieuwe wegen. Digitalisering van (logistieke) processen in de haven, elektrificatie en de ontwikkeling van de Rotterdamse waterstofhub, het vergroten van circulariteit en het werken met slimme kades. SmartPort verbindt behoefte aan en aanbod van (wetenschappelijke) kennis van onze partners en de bedrijven actief in de haven van Rotterdam. Met een brede blik die over sectoren, ketens en activiteiten heen reikt, bouwen SmartPort partners aan de invulling van de haven van de toekomst. De noodzaak voor deze samenwerking is door de onzekere tijden groter dan ooit. Kennis die leidt tot ontwikkeling van investeringspaden voor een verduurzaming van het Haven Industrieel Complex, kennis die antwoorden biedt voor o.a. het ruimtevraagstuk, kennis die hand in hand gaat met automatisering en digitalisering, kennis die duidelijk maakt waar de kansen voor de Rotterdamse haven liggen.

De inhoudelijke agenda van SmartPort is opgebouwd uit drie Roadmaps. De agenda wordt enerzijds bepaald aan de hand van de trends die op de haven afkomen en anderzijds de activiteiten die in de haven plaatsvinden.  Eens in de drie jaar herijkt SmartPort deze Roadmaps; Smart Logistics, Smart Energy & Industry en Futureproof port infrastructure. Zo ook in 2021 en deze zomer zullen we samen met bedrijven en wetenschappers bepalen welke onderzoeksvraagstukken nog relevant zijn en prioriteit hebben, maar ook welke ontwikkelingen ontbreken of nog onderbelicht zijn. Graag nemen we jullie weer mee in deze visievorming die de basis vormt voor de uitvoering komende drie jaar. Op basis van de verzamelde kennis van de ruim 100 uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen 5 jaar, signaleert SmartPort een aantal trends; deze fungeren als leidraad in het herzien van de ambities binnen de Roadmaps. De impact van deze verzamelde kennis gaan wij vanzelfsprekend ook weer dit jaar ook breder zichtbaar maken.

Tot slot nog dit; het team van SmartPort staat klaar voor dit nieuwe jaar. Er vond een grote wisseling van mensen plaats. Maar liefs 5 nieuwe medewerkers stapten in het SmartPort avontuur in de afgelopen periode. In deze tijd van werken op afstand hebben zij toch de verbinding gelegd, de vaak uitdagende vraagstukken weten om te zetten in de juiste onderzoeken, te vertalen naar de juiste content en netwerken gevormd op het juiste moment. Juist dat maakt ons SmartPort, wij zijn SmartPort. Jullie toch ook?