AIS data onder de loep – column

AIS data onder de loep – column

Voor een toekomstbestendig binnenwater netwerk Wat moet er gebeuren om de vaarwegen toekomstbestendig te maken? De komende periode moeten de binnenlandse vaarwegen veranderingen ondergaan om competitief te blijven. Naast de vergroening die in de Green Deal is...
Schroefstralen onderzoek voor stabiele kades

Schroefstralen onderzoek voor stabiele kades

Ruim 30 kilometer kade in de Rotterdamse haven wordt beschermd tegen erosie door bodembescherming. Deze bodembescherming zorgt ervoor dat onze kades stabiel blijven. Schroefstralen, de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven van schepen, hebben impact op deze...
Innovatiekansen van de Rotterdamse haven

Innovatiekansen van de Rotterdamse haven

Patentenonderzoek brengt ontwikkelpotentie en kennisniveau van het Rotterdamse havengebied in kaart Is het kennisniveau in Rotterdam goed genoeg om de innovatie-ambities in de Rotterdamse haven te realiseren? Rotterdam blijkt kansrijk in complexe technologieën en dat...
TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

Ter ere van het 180 jarig bestaan van de TU Delft, stelden wij drie vragen aan Zwanet van Lubek, Head Corporate Innovation bij TU Delft & Bestuurslid bij SmartPort: 1. Hoe blikt u terug op het 180 jarig bestaan van TU Delft? “Op 14 januari hebben we het 180...