Ann O'Brien | Bestuurslid

“Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, de lokale overheid en kennisinstituten streven naar en het behalen van concrete resultaten.”
Ann O’Brien
Secretaris College van Bestuur EUR | Bestuurslid SmartPort