Nu de windenergie door ons land stroomt en de ontwikkeling van off-en onshore windparken doorzet, wordt het tijd om te bedenken wat er aan het einde van de levenscyclus van deze parken met de ingezette materialen kan worden gedaan. Welke mogelijkheden zijn er om turbines, windbladen en andere onderdelen van de windmolen circulair in te zetten? En welke operationele uitdagingen zijn er bij de decommissioning van een windpark?

Relatief nieuwe vragen, met nog weinig antwoorden. Op 9 juli inspireren en informeren wij onze community met presentaties over het offshore concept van het Havenbedrijf Rotterdam, de decommissioning visie van Iv-Infra, het Bridge of Blades idee van TU Delft/Royal Haskoning, kansen en barrières bij recycling van composieten rotorbladen door Windesheim/Hatch 22 en een onderzoek naar Design-for-Recyclability van de TU Delft.

Wilt u deze sessie bijwonen en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Mail of bel ons voor 4 juli, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, via tel. 010-4020338 of via joan.van.winsen@smartport.nl .