‘Innovatieve voorhoede in de Rotterdamse haven presteert beter dan de rest van het bedrijfsleven.’ Dit is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Haven Innovatie Barometer 2018’. Het onderzoek, een vervolg op de nulmeting in 2016, is gebaseerd op een grootschalige enquête onder meer dan 600 directeuren en andere senior managers in en om de Rotterdamse haven. Dr. Rick Hollen, een van de direct betrokken onderzoekers gaat speciaal tijdens de SmartPort community sessie op 26 maart a.s. in op het innovatieve vermogen van de logistiek en transport sector.

De conclusies van het onderzoek worden tijdens de sessie gedeeld. Ter inspiratie, informatie en vooral om kansen van het innovatievermogen van een organisatie verder te vergroten en te versnellen. Er wordt aandacht besteed aan de nood¬zaak van innovatie, de innovatieperformance van bedrijven in de transport en logistiek ten opzichte van andere bedrijven in en rondom het havengebied, succesfactoren van innovatiekoplopers en het bredere innovatie-ecosysteem waarin bedrijven opereren.

Wilt u deze sessie bijwonen en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Mail of bel ons, er zijn een beperkt aantal plaatsen nog beschikbaar, via tel. 010-4020338 of via joan.van.winsen@smartport.nl .