Het consortium ‘Waste to Chemicals’ nodigt u graag uit voor een seminar met workshops op 6 december van 15:00 tot 18:00 uur in Roommate Hotel Bruno in Rotterdam (Wilhelminapier).

Het consortium Waste to Chemicals (W2C) is het samenwerkingsverband tussen Air Liquide, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam. Deze partners werken sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van de geavanceerde ‘waste-to-chemicals’-installatie. Deze geavanceerde installatie vormt de niet-recycleerbare restfractie van afvalstoffen om tot chemicaliën en biobrandstoffen en biedt zo een duurzaam alternatief voor afvalverbranding. De installatie is de eerste van dit type in Europa en wordt gerealiseerd in Rotterdam. De ontwikkeling van de centrale is een goed voorbeeld van publieke en private partijen die samen een duurzaam cluster voor de chemische industrie willen realiseren. Dit project kan een enorme impact op de economie en werkgelegenheid hebben en het consortium wil daarom graag het MKB betrekken.

Tijdens het seminar gaat het consortium W2C in op de stand van zaken. Aansluitend komen in drie workshops onderwerpen zoals governance, waardecreatie in het afvalcluster en technische uitdagingen aan de orde. Het consortium komt graag in contact met geïnteresseerde bedrijven, overheden, brancheorganisaties, onderzoeksinstituten en kenniscentra.
Kom ook en praat mee over de fabriek van de toekomst in dit gratis toegankelijke seminar!

Programma
14.30 – 15.00 uur: Inloop
15.00 – 16.00 uur: Plenair deel met sprekers
Marco Waas | directeur RD&I en Technology Nouryon en dagvoorzitter seminar
– Anton de Vries | directeur Enerkem
– Yvonne van der Laan | directeur Procesindustrie & Massagoed Havenbedrijf Rotterdam & Wim Lamberts | site manager Rozenburg Air Liquide Industrie BV
– Rinke Zonneveld | directeur InnovationQuarter
16.00 – 17.00 uur: Keuze workshop
17.15 uur: Feedback workshops en conclusies
17.30 uur: Afsluitende borrel

Inhoud workshops
Workshop 1: Governance van de energietransitie
Vraagstelling: Hoe kun je vanuit de governance maximaal bijdragen aan innovatie rondom Energietransitie?
Workshopleiders:
Martin de Bree, Onderzoeker Rotterdam School of Management
Johan Middelaar, Onderzoeker TNO – Industriële Veiligheid

Workshop 2: Waardecreatie in het afvalcluster
Vraagstelling: Hoe breng je een afvalcluster tot stand? Financiering, samenwerking en waardecreatie staan centraal.
Workshopleider:
Stijn Effting, Business manager chemical & bio based industry Havenbedrijf Rotterdam

Workshop 3: Technische uitdagingen
Vraagstelling: De fabriek van de toekomst in 2035: hoe ziet die eruit en hoe te komen tot extra duurzaamheid?
Workshopleiders:
Martijn van Loon, RD&I Operations Manager, Nouryon
Melle Nieuwhof, Project Leader PI, Nouryon
Jaap Oldenziel, Manager Public Affairs, Air Liquide

EFRO
Het W2C-project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Nederland besteedt het geld van EFRO aan innovatie en koolstofarme economie. Via het seminar wil W2C de samenwerking met het MKB opzoeken.

Meer informatie over het seminar en de workshops staat op de event website.
U kunt zich hier aanmelden voor het Waste to Chemicals seminar en voor een specifieke workshop.