Agrologistiek is voortdurend in beweging. De snelle groei van reefer volumes, digitaliseringsmogelijkheden en nieuwe railverbindingen met het achterland zijn voorbeelden van vernieuwingen. Deze en andere innovaties versterken de Rotterdamse haven als (inter)nationaal knooppunt voor import en export van agrofood goederen.

Praktijk én wetenschap werken aan digitalisering, ladingbundeling, strategievraagstukken voor haven en regio en modal shift voor reefers. Rotterdam Food Cluster en SmartPort nodigen u uit om kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen en in gesprek te gaan met de experts. Sprekers van onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit, ECT, TU Delft en CoolRail delen hun kennis en ervaringen graag met u en dagen u uit mee te denken in de uitdagingen van morgen.

Wilt u graag meedoen en heeft u geen uitnodiging ontvangen?Stuur een mail met uw gegevens naar info@rotterdamfoodcluster.com