Op maandag 28 september 2020 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off van de werkgroep Haven en Maritiem van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) plaats. Deze eerste sessie is vrij toegankelijk en wordt gehost door ECP en gecoördineerd door Ilyaz Nasrullah.

De haven-maritieme sector in Nederland is wereldwijd concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie.  Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt. De werkgroep heeft de ambitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven. Onder meer door goede contacten te onderhouden met de sector, een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, en kansrijke proposities te ondersteunen.

Anique Kuijpers, projectontwikkelaar Smart Logistics bij SmartPort, licht de rol toe van SmartPort en wat wetenschappelijk onderzoek kan betekenen voor de toepassing van AI innovatie in de haven en de maritieme sector. AI biedt kansen om innovaties, zoals het vormen van truck platoons, te versnellen.

De onderwerpen:

  • Op welke gebieden beoogt de werkgroep een rol te spelen voor de sector.
  • Het strategisch kader (welke ontwikkelingen wil de werkgroep stimuleren).
  • Welke rol ziet de werkgroep voor zich, en welke rol kunnen deelnemers spelen.

SmartPort steunt de Nederlandse AI Coalitie. Deelnemen aan deze online kick-off? Meld je dan snel aan via deze link. Voor meer informatie over de online kick-off en de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Meer info over SmartPort? Stuur een mail met je vragen naar joan.van.winsen@smartport.nl of bel met 010-4020338.