GEANNULEERD
vanwege het corona virus is besloten dit event voor nu te annuleren

Het merendeel van de kademuren in de Rotterdamse haven is ouder dan 50 jaar. Theoretisch is daarmee het einde van hun levensduur bereikt, maar in de praktijk blijken ze vaak langer mee te kunnen. Maar hoe lang nog? En hoe kunnen we de reststerkte van de kades beoordelen? Met sensoren en nieuwe probabilistische rekenmethoden weten we steeds meer van de reststerkte van individuele kades op projectniveau, maar systematische kennis op een projectoverstijgend niveau ontbreekt. Binnen het onderzoek “kade van de toekomst” is een inventarisatie gemaakt van bestaande proeven in de Rotterdamse haven. Verder is een aanzet gemaakt voor het kennisprogramma voor kademuren met als doel de levensduur en het gebruik van de bestaande kades te optimaliseren. Tijdens deze community sessie worden de resultaten van deze verkennende studie teruggekoppeld. Daarnaast wordt een presentatie gegeven over de Deltalinqs-werkgroep “Slimme steigers en kademuren” die in oprichting is.

Locatie: Hotel New York
Tijd: 14.30 – 17.00 uur

Wilt u ook deelnemen aan deze communitysessie? Stuur dan een mail met je gegevens naar joan.van.winsen@smartport.nl o.v.v. Communitysessie 23 maart. Verdere informatie volgt dan in een bevestiging. Vragen? Bel met 010-4020343.