Smeltende gletsjers, langere perioden met droogte, hevige regenbuien, de Nieuwe Zijderoute en de Chinese invloedssfeer op het transport van goederen. Omstandigheden waarmee artikel 1 van de Akte van Mannheim uit 1868 onder druk komt te staan. Bedreiging of kans?

Laat u inspireren door diverse sprekers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.  Onder andere Hein Klemann (Erasmus Universiteit), Bart van den Hurk (Deltares), Ben Maelissa (Danser), Stefan Meeusen (NPRC), Peter Suasso de Lima de Prado (Tata Steel), Jean Pierre van der Waal (Vopak), Jan Dijkman (Rouwmaat groep) en Monique Nelissen (Rijkswaterstaat) geven hun visie op de bedreigingen en kansen van klimaatverandering.
De centrale vraag tijdens de sessie: hoe kunnen verladers en vervoerders het beste anticiperen op het effect van klimaatveranderingen op het transport van goederen over de Rijn? Tijdens de sessie is ruimte en tijd om met elkaar in gesprek te gaan en om een eerste onderzoeksvoorstel, zoals dat gepresenteerd wordt door Johan Boon (Deltares) en Mark van Koningsveld (TU delft), te bespreken. De resultaten van deze sessie willen we gebruiken om een gezamenlijk onderzoeksproject uit te voeren

Wilt u actief meedoen, geïnspireerd worden en in gesprek gaan met uw netwerk? Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail met uw gegevens aan joan.van.winsen@smartport.nl