SmartPort heeft kennis te delen dit jaar; een heleboel wetenschappelijke kennis. Ruim 45 projecten zijn of worden nog dit jaar afgerond. Kennis over de energietransitie, digitalisering en automatisering van de logistiek en de maritieme infrastructuur. Deze kennis willen wij delen tijdens onze SmartPort Summit 2018 op 15 november in Ahoy, Rotterdam.

Wat als alle ontwikkelde kennis wordt toegepast? Wat is er nog nodig? Wat zijn de nieuwe vraagstukken? Hoe ziet de Rotterdamse Haven er dan uit in 2050? Dat is het thema voor deze SmartPort Summit.

Check de Summit website voor het programma en de sprekers. Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u wel graag deelnemen? Stuur dan een email met uw gegevens naar info@smartportsummit.nl   #SmartPortSummit2018