Autonoom varen en smart shipping gaat een enorme impact hebben op de Rotterdamse haven. Maar hoe staat het met de ontwikkeling in de praktijk, wat zijn de juridische vraagstukken om autonoom varen mogelijk te maken en hoe bereidt de Rotterdamse haven zich voor?

Harmen van Dorsser, Havenbedrijf Rotterdam, geeft zijn visie op de transitie naar autonoom varen in de Rotterdamse haven. Teus van Beek, Wärtsilä gaat in op de stand van de techniek en zijn visie op de toekomst van smart shipping. Daarnaast zal Heidi Dekker, CMS, de eerste resultaten bespreken van hun onderzoek naar de juridische vraagstukken.

Er is tijdens de community sessie ruim de tijd om in gesprek te gaan met wetenschappers, overheden en ondernemers uit de branche. Er kan input gegeven worden voor de behoefte van beslisinformatie om autonoom varen en smart shipping in de Rotterdamse haven mogelijk te maken.

Wilt u deze sessie bijwonen en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Mail of bel ons, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, via tel. 010-4020338 of via joan.van.winsen@smartport.nl .